"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


Hasičské muzeum

21.01.2015 17:11

Rád bych upozornil, že v dnešních dnech vrcholí přípravy na otevření malého muzea v požární zbrojnici ve Vyšším Brodě. Vystaveno bude na 12 motorových čerpadel z různých období plus jejich příslušenství, atd. V budoucí době bude tedy možnost domluvit se s kompetentními osobami na případné prohlídce celé zbrojnice s výkladem k jejímu fungování a zásahovým vozidlům a možnost nahlédnout do již zmíněného malého muzea.

—————

Zpět