"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


Vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity

03.06.2013 01:49

Povodňová komise města Vyšší Brod

VYHLÁŠENÍ

2. stupně povodňové aktivity podle § 78 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

Povodňová komise města Vyšší Brod vzhledem k dosažení rozhodných limitů ve sledovaných profilech a s ohledem na aktuální vývoj povodňové situace vyhlašuje dnes,

t.j: 2. 6. 2013 v 7.20 hod. - do odvolání.

na vodním toku Vltava v celém svém správním obvodu města Vyšší Brod 2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti /217 cm -89 m3.s-1/

O vyhlášení tohoto 2. stupně povodňové aktivity budou informovány subjekty uvedené v povodňovém plánu města a vyšší povodňový orgán

Ve Vyšším Brodě 2. 6. 2013

Ing. Milan Zálešák - starosta
předseda povodňové komise
 

—————

Zpět