"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


Výroční zpráva velitele JSDHO

25.12.2012 18:31

Vážení spoluobčané, konec roku se rychle blíží, pro mnohé nastává čas hodnocení a bilancování, vykazování výsledků práce, posuzování úspěchů či neúspěchů. Stejně tak bilancujeme i my (hasiči) a s výsledky naší činnosti v uplynulém roce bych Vás rád seznámil. Letošní rok byl na změny hodně štědrý. Od začátku roku jsme trávili hodně času v hasičské zbrojnici, abychom svými silami změnili vzhled vnitřních prostor. Zvětšili jsme šatnu, udělali denní místnost, rekonstruovali chodbu a v neposlední řadě i kuchyň. Vše jsme dělali svépomocí. Díky dotacím z kraje jsme vyměnili vchodové dveře a pořídili dvoje nová vrata. Před 140. výročí založení hasičské jednotky ve Vyšším Brodě jsme uskutečnili den otevřených dveří pro děti. Nebyla to ovšem jediná akce pořádaná ve spolupráci se základní školou. Podíleli jsme se na přípravě pohádkového lesa a jednoho stanoviště na dětském dni v kempu. I v letošním roce jsme zajistili dětem a rodičům pití, občerstvení a oheň na motokrose, kde byl zakončen lampionový průvod. Naše jednotka zasahovala v letošním roce (k 20. 11. 2012) u 46 událostí. Z toho bylo 23 dopravních nehod, 16 technických pomocí, 6 požárů a 1 planý poplach. Technická pomoc není nejen odklízení následků po dopravní nehodě nebo likvidace ropných skvrn. Jsou to nejrůznější zásahy, při kterých se také zachraňuje život. Jako například záchrana osoby, která uvízla v řečišti Vltavy mezi obcí Loučovice a Čertovou stěnou. Tato událost se stala 27. 8. 2012, kdy bylo nečekaně puštěno korytem Vltavy několikanásobně větší množství vody, aby mohli závodníci trénovat na blížící se závody ve sjezdu na divoké vodě. Naše jednotka člověka, který zůstal na kameni, našla a postavila přemostění pomocí žebříků, díky němuž se mohl zachráněný vrátit z rozvodněné řeky na břeh. Další technická pomoc, která stojí za zmínku a chválu zúčastněných hasičů, se stala 13. 8. 2012 u Herbertova. Došlo tam k převrácení traktoru a přimáčknutí řidiče na strom. Naši hasiči přijeli na místo jako první a ještě před příjezdem kolegů z Kaplice osobu vyprostili pomocí pneumatických vyprošťovacích vaků a naložili ji do vrtulníku Zdravotní záchranné služby.
Všem hasičům za jejich obětavou práci a pomoc všem, kteří ji potřebovali, tímto děkuji. Přeji nejen jim, ale i Vám všem do nového roku hodně spokojenosti, štěstí a především pevné zdraví.
 

 

Velitel JSDHO Vyšší Brod
Hurda Richard ml.

—————

Zpět