"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


36) TP/ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ BYTU 21.09. - 02:22

36) TP/ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ BYTU 21.09. - 02:22

Naše jednotka byla povolána KOPISem na otevření bytu a pomoc při snesení pacientky. Byla nám nahlášena KOPISem chybná adresa, proto se jednotka dostavila na místo s velkou časovou ztrátou. Byt jsme otevřeli, vyčkali na stabilizaci zraněné osoby a po dohodě se ZZS jsme pacientku snesli do sanitního vozu a vrátili jsme se zpět na základnu.