"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


39) DN osobního automobilu 01.10. 2012 - 09:16

39) DN osobního automobilu 01.10. 2012 - 09:16

Jednotka byla vyslána KOPISem k DN osobního automobilu u obce Větrná. Po příjezdu jednotky byla zraněná osoba odvezena rodinnými příslušníky do nemocnice. Jednotka zajistila vozidlo proti požáru odpojením akumulátoru a vyčkali na zaměření nehody PČR. Poté jednotka vytáhla na vozidlo a odstavila jej na odstavné místo, aby vozidlo jinak na vozovce nepřekáželo. Vozidlo bylo předáno PČR, poté se jednotka vrátila na základnu.