"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

  • JPO II - JEDNOTKA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYBRANÝCH OBCÍ, výjezd do 5 min.
O vyhlášení poplachu jsou členové vyrozumění pomocí SMS zprávy a také pomocí systému Automatic Message Delivery System (AMDS) z operačního střediska KOPIS v Českých Budějovicích. AMDS funguje tak, že člen jednotky přijme hovor, ve kterém systémový hlas přečte informace o události. Hasič hovor přijme a v případě, že se zásahu zúčastní potvrdí stiskem tlačítka přijmout hovor, v opačném případě hovor nepřijme. Informace o doručení vyhlášení poplachu a počtu dostupných hasičů se poté objeví na operačním středisku.
     Jednotka provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu a je předurčena k zásahům u dopravních nehod.