"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


Zázemí

Hasičská zbrojnice - primární budova

Hasičská zbrojnice - primární budova
Naše hlavní zázemí. Parkovací místa pro 5 zásahových vozidel. Veškeré dění ohledně zásahů je vedeno z této budovy.

—————

Stará kotelna - sekundární budova

Tato sekundární budova slouží jako parkoviště pro 2 další auta a gumový záchranný člun. Od základny vzdálena cca 600m.

—————