"BLIŽNÍMU KU POMOCI, SOBĚ KU CTI."


Seznam členů zásahové jednotky
JMÉNO FUNKCE
HURDA Richard ml. VJ, HS, NDT
RAČÁK Pavel VD, HS
MAČEK David VD, HS, NDT
VIKTORIN Karel VD, HS, NDT
HEČKO Josef VD, HS
HURDA Richard st. HS
BÍCA Bohuslav HS
HRONEK Michal HS, NDT
DUBSKÝ Tomáš NDT
FURIK Jan ml. HS
POLÁČEK Jan ml. VD
POLÁČEK Jan st. H
HORKÝ Pavel NDT
KROB Daniel NDT
KROB Miroslav NDT
ŠESTÁK Jaroslav H
FURIK Jan st. H
RAČÁK Jiří H
LOŠEK Jan NDT
WINKLER Evžen st. NDT
WINKLER Evžen ml. NDT
REICHENSDÖRFER Petr VD

VJ - velitel jednotky
VD - velitel družstva
HS - hasič, strojník
NDT - nositel dýchací techniky
H - hasič